KM Beta logo
27. březen 2020

Účelem běžná, řešením výjimečná – nová ZŠ pro Psáry a Dolní Jirčany

Účelem běžná, řešením výjimečná – nová ZŠ pro Psáry a Dolní Jirčany
Pasivní budoucnost již dnes

První základní škola v České republice, která splňuje pasivní energetický standard je dokončená. Nová budova základní školy pro Psáry a Dolní Jirčany je hotová a v září přivítala své první uživatele – děti, pedagogický sbor, ale i širší veřejnost. Škola slouží také jako komunitní centrum obce, kdy je budova využívána i mimo školní výuku.

Základní škola běžné velikosti 2x 9 tříd, velká a malá tělocvična, jídelna, hřiště a školní knihovna. Na první pohled nemusí být zřejmé, že se v mnoha ohledech jedná o průkopnickou stavbu nečekaných kvalit.

Prim hraje koncept klastrů, neboli seskupení 2-3 učeben se zázemím, kolem multifunkčního společného prostoru. Jedná se o menší prostorově i subjektivně vnímané ohraničené jednotky v rámci velké školy, v kombinaci s velkoryse dimenzovanými a snadno dostupnými společnými prostory, jako základní princip v popředí návrhu, čitelný i z celkového hmotového řešení budovy.

Jednoduchá architektura a citlivá práce s hmotou. Vnímaným měřítkem velké budovy v prostředí příměstské obce, s důrazem na detail a lokální materiály (dřevo, cihelná dlažba), výsledkem je skromná moderní budova, v jejíž blízkosti se budete cítit velmi dobře.

Pro projekt byl jako optimální zvolen systém vápenopískového zdiva SENDWIX (na obvodové, vnitřní nosné a akustické stěny). Základním prvkem systému SENDWIX je vápenopískový blok s výbornými akumulačními a akustickými vlastnostmi a mimořádnou pevností v tlaku, který je mimořádně vhodný právě pro energeticky velmi úsporné stavby.

Zdivo SENDWIX od firmy KM BETA v sobě kombinuje hned několik unikátních vlastností. Díky štíhlosti (byly použity prvky o tl. 300, 240 a 200 mm) jej lze zalícovat i do poměrně subtilní železobetonové rámové konstrukce, kterou poroto není nutno předimenzovávat, a naopak štíhlé samonosné stěny umožňují významný zisk užitné plochy.

Jelikož se jedná o projekt školy, je zvláště důležitý také vysoký akustický útlum zdiva (například při tl. 240 je Rw=57 dB). Akumulační parametry vápenopískového zdiva SENDWIX patří k nejvyšším mezi prvkovými materiály pro hrubou stavbu a přispívají významně k tepelné stabilitě budov. Štíhlost zdiva (nosné již od tl. 175 mm) umožňuje velkou variabilitu ve výběru typu a tloušťky tepelné izolace. Díky tomuto faktu lze dosáhnout výborných tepelně-izolačních parametrů obálky budovy při relativně malé celkové tloušťce stěn.

Pasivní energetický standard nemusí být omezující – pozornost k detailu, skutečně efektivní využití běžných technologií a jejich správné zaregulování s ohledem na reálný provoz a využití (ne jen tabulkové výpočtové hodnoty definující „budovu s téměř nulovou spotřebou energie“ v prostředí české stavební legislativy) a vhodných konstrukčních materiálůa prvků PSV, zodpovědný přístup dodavatele stavby eliminující nenapravitelné realizační chyby zejména na vnějším plášti budovy (vyzdívky, osazení výplní, izolace) – blower door test těsnosti obálky podle standardů pasivních budov.

Zdravé prostředí se zajištěnou výměnou vzduchu, nízké provozní náklady = šetrnost k životnímu prostředí ve školní budově = edukativní rozměr – samozřejmá prezentace žádoucího (a nevyhnutelně nastupujícího) standardu budovy základní občanské vybavenosti.

Konstrukční systém – monolitický železobetonový skelet s prvkovými samonosnými vyzdívkami a akustickými stěnami v kombinaci s velkorozponovým zastropením společných prostor, lepenými dřevěnými vazníky – výrazný prvek interiéru budovy.

Proč byl zvolen systém SENDWIX od firmy KM Beta?

  • výborný akustický útlum nosných stěn a příček
  • zdravé vnitřní klima
  • ekologický materiál (vstupní suroviny pouze vápno a křemičitý písek)
  • rychlá a přesná výstavba se sníženou spotřebou maltovin pro zdění a omítání
  • zisk vnitřní užitné podlahové plochy díky štíhlým stěnám až o 10 %
  • výborné tepelně akumulační vlastnosti = stabilní vnitřní teplota budov v zimě i v létě (úspora nákladů na chlazení i vytápění)
  • výborné tepelně-izolační vlastnosti obvodových stěn a velká variabilita volby parametrů zateplení (tl. zdiva 175, 200, 240 + např. 300 mm TI:U=0,12 W/m2.K, tj. R=8,3 m2.K/W)
  • integrované svislé instalační dutiny pro vedení elektro – označené na lícových plochách vodící linkou = elektro bez nutnosti drážkování
  • snadné zajištění vzduchotěsnosti obvodových stěn
  • vysoká požární odolnost zdiva

Garant a hlavní architekt projektu: SOA architekti, s.r.o., Václavské náměstí 828/23 Praha 1, Ing. arch. Ondřej Píhrt a Ing. Štefan Šulek
Hlavní inženýr projektu: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48 Pelhřimov, Ing. Jaroslav Rybář
Generální dodavatel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, vedoucí projektu Ing. Jan Klauz a stavbyvedoucí Ing. Karel Moravec

Další fotografie najdete zde.