KM Beta logo
19. červen 2019

Moderní stavební systém pro pasivní a nízkoenergetické bydlení

Moderní stavební systém pro pasivní a nízkoenergetické bydlení
V posledních letech jsou trendem v oblasti výstavby nového bydlení úspory energií. Jedním z důvodů jsou i dlouhodobě rostoucí ceny energií. Komplexní systém KMB Sendwix, jehož základem je vápenopískový kvádr, byl navržen přímo pro stavby nízkoenergetických a pasivních domů. S tímto moderním stavebním systémem od společnosti KM Beta a.s. tak ušetříte na provozních nákladech na energie jak při vytápění v zimě, tak i v létě při chlazení objektu. A za ušetřené peníze si pak můžete např. vybavit pokoj novým nábytkem.

 

Skvělé tepelně-izolační vlastnosti

Obliba vápenopískového zdiva v posledních letech prudce stoupla. Mezi hlavní důvody patří optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti, vynikajících akumulačních a tepelně izolačních vlastností zdicího systému KMB SENDWIX. Zdivo v kombinaci s vhodnou variantou izolantu nabízí rovněž širokou variabilitu při volbě skladeb obvodových stěn (např. Při tloušťce zdiva 175, 200 nebo 240 mm, a při 300 mm silném izolantu dosahuje systém hodnot U = 0,12 W/m2K, tj. R = 8,3 m2K/W). 

Zkraťte si topnou sezonu až o měsíc a užívejte ticha! 

Díky své vysoké objemové hmotnosti má vápenopískový kvádr také výbornou tepelnou akumulaci. Ta umožňuje pohodlně překlenout teplotní výkyvy mezi dnem a nocí, případně v přechodných obdobích (jaro, podzim) bez zapnutého topení, čímž se výrazně sníží spotřeba energií. Neméně důležitou vlastností je také akustika, kdy zdivo KMB SENDWIX vyniká skvělým tlumením hluku (např. při tl. stěny 240 mm je Rw = 57 dB,což je hodnota bezpečně převyšující i požadavek na mezibytové stěny v bytových domech), takže vás nebude rušit okolní hluk.

Místnost navíc

Zdivo má také vysokou pevnost – až 35 MPa. Systém tak umožňuje navrhovat nosné stěny s výrazně menší tloušťkou (od 175 mm), čímž je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a pracnosti při zdění samotném, ale např. při zastavěné ploše domu 100 m2 lze získat navíc vnitřní užitný prostor (u zmíněné plochy je rozdíl 5 až 8 m2). Nově získanou plochu tak může investor využít např. pro umístění spíže (skladu) v kuchyni nebo na technickou místnost, apod. 

Nižší pracnost

Vzhledem ke specifické výrobní technologii disponují vápenopískové cihly KMB SENDWIX přesnými rozměry. Díky tomu je lze přímo bez dodatečného broušení použít pro technologii zdění na tenkovrstvé lepidlo. Další zásadní výhodou je tedy významná úspora malty a nižší pracnost, jelikož zdicí prvky se pokládají na pero a drážku a lepidlo se nanáší jen na ložnou plochu. Zdi jsou tudíž rovné a hladké, a proto lze vnitřní omítky aplikovat pouze jako tenkovrstvé. To představuje jednoznačnou úsporu pracnosti, materiálu, především omítek a malt, ale i dalších nákladů, např. na dopravu a manipulaci. 

Jednoduchost vedení instalací

Kvádry KMB SENDWIX jsou opatřeny průchozími otvory, které jsou určeny pro vedení např. elektroinstalace, datových, koaxiálních kabelů apod. Tyto průchozí otvory na sebe navazují po celé výšce zdiva a vytvářejí tak vertikální instalační trasy, které jsou od sebe vzdáleny 12,5 cm a jsou připraveny pro vedení vodičů např. v souvislosti s tzv. „chytrou domácností“. Odpadá tak nutnost sekání svislých drážek pro kabely, ale stačí pouze vyvrtat otvor pro elektro krabičky, čímž se opět snižuje pracnost. Na každém bloku je naznačena vodící linka, která umístění kanálku vyznačuje. Další urychlení a usnadnění práce představují ruční manipulační prostředky, nebo dávkovače na lepidlo, které společnost KM Beta a.s. dodává. Dávkovač je určen pro zdění z vápenopískových kvádrů KMB SENDWIX. Díky němu lze jednoduše docílit nanesení rovnoměrné vrstvy lepidla v celé ploše spáry a připravit tak dokonalý podklad pro položení další řady zdicích prvků.

 

Proč vápenopísková cihla KMB SENDWIX?

• Zisk užitné plochy díky štíhlým nosným konstrukcím (u RD 5 až 8 m2)

• Ideální materiál pro nízkoenergetické a pasivní domy

• Vysoká únosnost zdiva (až 35 N/mm2)

• Rychlá a přesná výstavba

• Výborný akustický útlum (při tl. 240 mm je Rw = 57 dB)

• Protipožární odolnost

• Výborné tepelně-akumulační vlastnosti (při tl. 175 mm a 300 mm silném izolantu, U = 0,12 W/m2k, tj. R = 8,3 m2K/W)

• Možnost vedení elektroinstalací ve svislých otvorech ve zdivu

• Ekologický materiál