KM Beta logo
9. srpen 2019

Bydlet zdravě a úsporně - nízkoenergetický bytový dům Nupaky

Bydlet zdravě a úsporně - nízkoenergetický bytový dům Nupaky
V souvislosti s moderní stavební praxí je vidět velký potenciál v nízkoenergetických a pasivních domech. V posledních letech jsou trendem ve výstavbě rodinných i bytových domů, s tím jde ruku v ruce ekonomická úspornost provozu těchto staveb. Nízkoenergetické a hlavně pak pasivní domy jsou mimořádně aktivní při vytváření celkové pohody domova a bydlení.

Tento trend vede výrobce stavebních materiálů pro hrubou stavbu ke stálému zlepšování tepelně technických parametrů zdiva pro obvodové stěny. Také společnost KM BETA, a.s. se již řadu let věnuje výrobě a rozšiřování sortimentu zdicích bloků a nabízí investorům svůj systém nazývaný KMB SENDWIX. Jeho základem je vápenopískový kvádr, který je navržen na požadavky pro stavby nízkoenergetických a pasivních domů. Jeho hlavní předností je vysoká pevnost, výborné akustické parametry a hlavně akumulační schopnosti zdiva. S těmito vlastnostmi investor ušetří hlavně na provozních energiích jak při vytápění v zimě, tak i v létě při chlazení objektu a vytvoří si příjemné prostředí pro bydlení.

Developerská společnost zaměřená na výstavbu domů pro bydlení DIREKT DEVELOPMENT s.r.o. hledala vhodný stavební materiál na realizaci projektu Vila Nupaky pro své klienty, který měl splňovat parametry nízkoenergetických požadavků. Díky požadovaným technickým a užitným vlastnostem našli cestu ke zdicímu systému KMB SENDWIX od firmy KM BETA, a.s.

„V maximální míře jsme stavební materiály vybírali takové, aby byly ekologické. Navíc jsou také šetrné k přírodě při jejich výrobě a pokud možno recyklovatelné,“ řekl jednatel společnosti DIREKT DEVELOPMENT s.r.o. Karel Horešovský. Vápenopískové zdivo SENDWIX od KM BETA, a.s. je velice energeticky nenáročné při výrobě. Jak už název napovídá je složeno z vápna, písku a vody, a tedy v budoucnu je také 100% recyklovatelný.

„Bytový dům Vila Nupaky je navržen v nízkoenergetickém standardu. Nízkoenergetický koncept jsme připravovali už při zrodu projektu. Kompaktní tvar domu, orientace fasády a umístění oken, orientace bytů na jih, to je základ pro dobrý výsledek. Dostatečná tepelná izolace všech konstrukcí, ale zejména potom obvodu fasády a střešního pláště, garantuje tepelnou stálost objektu, a to včetně zmírnění přehřívání objektu. Všechny tyto požadavky nám nejlépe splňoval zdicí systém z vápenopískových cihel KMB SENDWIX,“ dodal Horešovský.

Základní filozofie projektu

·       Architektura

o   Komorní projekt

o   Pohodlné bydlení a velkorysé dispozice – komfort soukromí

o   Kvalitní materiály pro hrubou stavbu i vybavení bytu

o   Bydlení mimo Prahu a zároveň v jejím dosahu

o   Bydlení v příjemném prostředí s dobrým občanským vybavením

·       Ekologie

o   Dům je navržený v nízkoenergetickém standardu v energetické třídě A.

o   Pro obyvatele to znamená, že díky své investici do kvalitních materiálů s výbornou akumulační schopností použitých při výstavbě hrubé stavby a také díky kvalitnímu provedení stavby, ušetří na nákladech na energie, jak dnes tak i v budoucnosti.

o   A navíc získají dobrý pocit, že méně zatěžují planetu energetickými nároky na bydlení.

o   Základní stavební materiály použité na stavbu jsou veskrze recyklovatelné a při jejich výrobě energeticky šetrné.

o   Druhotné zpracování dešťové vody

Bytový dům je navržen jako třípodlažní objekt s pěti byty a garážemi. Svislé konstrukce stavby jsou realizovány z vápenopískového zdiva SENDWIX, které díky své vysoké pevnosti umožňuje realizaci tenkých nosných stěn a tím je získána i větší užitná podlahová plocha.

Cílem energeticky úsporné stavby BD Vila Nupaky z vápenopískových cihel SENDWIX je přinést svému uživateli nemalé úspory na provoz domu nebo bytu, a to po celý rok. Nestačí ušetřit jen v zimě na vytápění, ale velkou úsporu je možné hledat také v letním období, kdy venkovní teploty stoupají i po dlouhou dobu k vysokým číslům a domy se postupně začínají přehřívat. Topení i chlazení objektu je běžně řešeno zařízeními, která jsou závislá na elektrické energii, což zvyšuje náklady na provoz. U nich se ale může stát, že přestanou fungovat, někdy i na delší dobu (porucha, výpadek energií apod.). V těchto případech pak záleží také na celkové konstrukci stavby a použitých materiálech (hlavně na zdivu), jak dlouho jsou schopny udržet požadovanou teplotu interiéru. Materiály s vysokou akumulační schopností, jako je vápenopískové zdivo KMB SENDWIX, ji zajistí dlouhodobě i při výpadku topení nebo chlazení, nebo naopak se nemusí zařízení vůbec spouštět, protože je teplota prostředí stabilní.

    Akumulační parametry vápenopískového zdiva patří k nejvyšším mezi ostatními materiály pro zdění hrubé stavby. Výhodou systému KMB SENDWIX je tenké nosné zdivo (již od tl. 175 mm) a široký výběr typů a tloušťky tepelné izolace, díky čemuž lze dosáhnout výborných tepelně-izolačních parametrů obvodových stěn při jejich relativně malé celkové tloušťce. I proto si investor zvolil tento systém pro stavbu nízkoenergetického bytového domu v Nupakách.

Subtilnější stěny přinesou i místnost navíc, a to byl další z důvodů, proč se investor rozhodnul pro systém KMB SENDWIX. Velká objemová hmotnost vápenopískových kvádrů zaručuje jejich vysokou pevnost v tlaku, takže nosné stěny (obvodové i vnitřní) lze realizovat již od šířky 175 mm (nebo 200 a 240 mm), podle potřeby statiky dané stavby. Tím je dosaženo nejen úspory objemu stavebních materiálů, přepravních kapacit a pracnosti při zdění samotném, ale při stávající zastavěné ploše lze oproti zdivu větších tlouštěk, získat navíc vnitřní užitný prostor (např. u RD to může být i 5 až 8 m2). Nově získanou plochu podlahy tak může investor využít např. na umístění spíže (skladu) v kuchyni, zvětšení koupelny, nebo pro technickou místnost.

    Podstatně kratší otopná sezona díky nadstandardní tepelné akumulaci, to je další vlastnost vápenopískového zdiva SENDWIX, která by měla zajímat hlavně investora je již zmiňovaná tepelné akumulace zdiva. Tento parametr investor ocení jak z hlediska komfortu bydlení, tak i nákladů na provoz, a to zejména v přechodných obdobích na jaře a na podzim, kdy se teploty přes den pohybují okolo 20°C, ale  večer a v noci klesají až k nule. Pokud je stavba dobře tepelně zaizolována, stačí vnitřní tepelné zisky a naakumulované teplo ve stěnách k tomu, aby udržely požadovanou vnitřní teplotu kolem 21°C po celý den, bez nutnosti spuštění otopné soustavy. A to znamená velkou úsporu dodávaných energií a hlavně peněz.

Hluk, to je také velký nepřítel pohody bydlení a u bytových domů je potřeba obzvlášť dbát na odhlučnění nejen bytů mezi sebou, ale i místností uvnitř jednoho bytu. Zdivo z vápenopískových bloků má díky vysoké objemové hmotnosti i výborné akustické parametry a dokáže i při malých tloušťkách stěn zajistit požadované parametry na jednotlivé stěny. To byl také další požadavek investora, který mu zdicí systém KMB SENDWIX mohl splnit.

Závěrem lze tedy konstatovat, že nejen estetický a užitkový parametr stavby je pro potenciální investory důležitý, ale že jsou potřeba využít i vlastnosti materiálů, ze kterých je stavba zrealizována a toho si developerská firma DIREKT DEVELOPMENT s.r.o. byla vědoma a proto zvolila pro své klienty zdicí systém KMB SENDWIX.