KM Beta logo

Otázka

Jak realizovat střechu ve sklonu nižším, než je bezpečný sklon krytiny (BSK)?

Odpověď

Skladba střešního pláště, pokud má dobře a dlouhodobě fungovat, je u všech krytin závislá na více parametrech, než je pouhý sklon střechy.

Prvním krokem je správná volba typu folie pro doplňkovou hydroizolační vrstvu ( DHV ) pod střešní krytinu, která je závislá na několika faktorech ( např. umístění stavby, využití podkroví, spád střechy, tvar a složitost střechy, celkové konstrukční řešení a umístění tepelné izolace ve střeše atd. )

Pro výběr správného typu folie na konkrétní střechu, doporučujeme vycházet z tabulek jejich výrobců, které přesně určují, jaký typ folie je pro danou stavbu nejvhodnější a jaké je potřeba udělat úpravy a konstrukční řešení při jejich aplikaci.

V současné době je na našem trhu dostatek různých druhů difuzních folií, které umí vytvořit tzv. vodotěsné podstřeší, potřebné pro nízké spády střech. V naší nabídce je to například folie DELTA FOXX. Tyto folie jsou prodyšné pro vodní páry, které prochází střešním pláštěm z interiéru do exteriéru, ale zároveň nepropustí vodu do konstrukce z větrané mezery. Aby správně fungovaly, musí ležet na pevném podkladu (bednění nebo tepelná izolace). Folie musí být u okapu vždy ukončena okapním plechem, ke kterému se přilepí. Všechny pásy folie musí být vzájemně slepeny ve všech směrech a kontralatě se musí podtěsnit (v případech s vyšším požadavkem na těsnost DHV se folie aplikuje přes kontralatě). Podtěsnění kontralatí se provádí proto, aby i po seschnutí latí nedocházelo k zatékání kolem hřebíků nebo vrutů, kterými jsou kontralatě kotveny. Pro tento účel existují speciální pěnové pásky nebo tmely, které se umístí mezi kontralať a folii při montáži. Z našeho sortimentu je to Těsnící páska DELTA NB 50.

Správnou skladbu střešního pláště určuje počet zvýšených požadavků ( v tabulkách "ZP" ) na skladbu střešního pláště a podmínky pro aplikaci folií.

Zvýšené požadavky (vzájemně se sčítají):

  • sklon střechy
  • konstrukční zvláštnosti
  • využiti podkroví pro obytné účely (přiřazuji střeše dva zvýšené požadavky)
  • klimatické poměry
  • místní podmínky a ustanoveni

Podrobnosti a orientační návrhové tabulky najdete v naší technické příručce na str. 56 až 59.

V případě použití bednění pod folii nedoporučujeme používat OSB desky, protože jsou neprodyšné a vlhkost z interiéru by jimi neprošla. Použijte raději klasické prkenné bednění.

Nezapomeňte také, že nevytápěný půdní prostor mezi bedněním/folií a tepelnou izolací, musí být dostatečně větraný (např. volné půdy, nebo bungalovy s tepelnou izolací ve stropě).