KM Beta logo

Otázka

Jakým způsobem a na jakou maltu je možné založit první řadu cihel SENDWIX?

Odpověď

Zdivo SENDWIX je možné založit takto:

1) cihly klademe přímo do zakládací malty s dostatečnou pevností a následně během doporučené doby úprav malty vyrovnávat tak, aby vrchní ložná spára byla co nejpřesněji v rovině

2) na dokonale vyrovnanou, dostatečně zatvrdlou a nepopraskanou vrstvu zakládací malty, klademe cihly do doporučené celoplošné vrstvy (cca 5 mm včetně zubů) lepidla (PROFIMIX ZM 921) – dodatečné vyrovnání ložné spáry probíhá pak již pouze v lepidle během doporučené doby pro úpravy

Vápenopískové zdivo SENDWIX doporučujeme zakládat na zdicí maltu PROFIMIX ZM 920, která je přímo vyvinuta pro toto zdivo a má pevnost 15 MPa. Minimální tloušťka vrstvy malty je 10 mm. Tloušťka nanášené vrstvy se bude lišit podle křivosti základové desky, aby se vyrovnaly všechny bloky SENDWIX do roviny a mohly se dál zdít pouze na lepidlo. Pokud tloušťka zakládací malty vychází více jak 25-30 mm, je potřeba ji nanést ve dvou vrstvách. První vrstva se nechá zatvrdnout, a pak se nanese druhá vrstva opět v minimální tloušťce 10 mm.