KM Beta logo

Otázka

Je nutné používat pro založení zdiva stavby do první řady bloky THERM?

Odpověď

Bloky SENDWIX THERM jsou určeny pro zlepšení tepelně-technických parametrů přechodu zdiva na základy. Jejich použití pro stavbu by mělo vyjít z podrobného výpočtu energetických ztrát navrhované budovy a nejčastěji se používají při stavbě pasivních domů, ale u každé stavby to může být jinak. Základy i soklové zdivo se z vnější strany doplňují tepelnou izolací realizovanou i pod terénem až do nezámrzné hloubky. Obdobnou tepelnou izolaci je nutné realizovat, i když jsou bloky THERM navrženy.