KM Beta logo

Otázka

Jakým způsobem doporučujete provádět elektroinstalace ve zdivu SENDWIX?

Odpověď

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi štíhlé nosné stěny, doporučujeme vedení instalací promyslet již v projektové přípravě a vyhnout se tak zbytečným, pracným a nákladným činnostem během realizace.

Většina prvků systému SENDWIX v tomto ohledu nabízí oproti jiným zdicím materiálům již z výroby tzv. elektrokanálky, které umožňují vést svislé elektrorozvody bez nutnosti sekání drážek. Jedinou podmínkou jejich využití, je dodržení převazby zdiva v délkové modulu po 250 mm nebo 125 mm, podle typu vybraného zdiva. Elektrokanálky o průměru 40 mm jsou tak ve zdivu připravené od podlahy až ke stropu po modulových vzdálenostech a pak již stačí jen vyvrtat otvory pro krabičky vypínačů nebo zásuvek a následně protáhnout svislé rozvody.  

Vedení rozvodů v elektrokanálcích