KM Beta logo

Otázka

Je vhodnější napojovat nosné zdivo na tzv. tupý spoj, nebo je lepší jednotlivé bloky převazovat? 

Odpověď

Způsob provazovaní a napojování nosného zdiva by měl určit projektant na základě celkové statiky stavby.

Vzájemné provazování zdiva v rozích a „T“ spojích vytváří tužší spoje, ale je u některých formátů pracnější vzhledem k nutnosti dořezávání jednotlivých bloků.

Tupý spoj zdiva se realizuje pomocí nerezových stěnových spon, které se vkládají do ložných spár v průběhu zdění v místě spoje (jejich počet je stanoven projektem). Stejným způsobem se napojují i příčky na nosné stěny. Výhodou tupých spojů, je jejich vyzdívání pomocí celých a polovičních bloků bez nutnosti řezání a zároveň umožňují dilataci stěn ve spoji.