KM Beta logo

Otázka

Jaké jsou možnosti realizace protisněhových opatření na střeše?

Odpověď

Protisněhových opatření na střešní krytině je několik druhů.

1) použití protisněhových tašek (taška je již vyrobena s protisněhovým nástavcem)

2) použití protisněhových zábran (dodatečné opatření na základní tašku)

3) sněholam (kovová mříž se speciálním držákem pro její ukotvení)

* Protisněhové tašky 1) a zábrany 2) se rozmisťují rovnoměrně po ploše střechy podle předepsaných schémat v Technické příručce. Jejich množství určuje sklon střechy a sněhová oblast, ve které se stavba nachází. 

* Sněholamy se nejčastěji umisťují do druhé řady střešních tašek od okapní hrany, nebo do úžlabí střechy jako ochrana proti sjíždějícímu sněhu. Sněholamy musí být realizovány pouze v kombinaci s protisněhovými taškami, nebo zábranami, a nebo v řadách nad sebou tak, aby je sníh při sesunu nepoškodil. 

Doporučení:

U všech doplňků střešní krytiny vystupujících nad plochu krytiny (tašky odvětrávací nebo anténní, střešní okna a výlezy, apod.), doporučujeme umístit odpovídající množství protisněhových opatření, aby nedošlo k jejich poškození při sesunu sněhu.