KM Beta logo

Otázka

Stačí umístit protisněhové tašky pouze do druhé a třetí řady tašek od okapní hrany?

Odpověď

Protisněhové opatření by mělo vycházet z místa stavby (sněhové oblasti) a spádu střechy. Podle těchto parametrů se stanoví, dle tabulek a doporučených schémat (viz. naše technická příručka), množství protisněhových tašek nebo zábran pro danou stavbu.

Základní rozmístění protisněhových tašek (zábran) v ploše střechy je takové:

- ve druhé a třetí řadě tašek od okapní hrany je umístěna každá druhá taška protisněhová, nebo zábrana

- zbytek plochy je osazen protisněhovými taškami/zábranami dle doporučeného schématu pro danou oblast

Pokud nejsou protisněhové tašky/zábrany rozmístěny v celé ploše střechy, ale pouze u spodního okraje, může dojít k sesunu sněhu v místě, kde nejsou a spodní řady protisněhových tašek již sníh většinou nezadrží.

Protisněhové tašky/zábrany mají sníh na střeše podržet a nechat jej postupně odtávat, nebo alespoň roztrhat sněhovou plochu na menší části.