KM Beta logo

Technologický postup:  Použití výrobků se zimní úpravou

Definice zimního období:

 • Za zimní období se obecně pokládá doba mezi 1. listopadem a 31. březnem.
 • V případě, že v tomto období neklesne teplota v celodenním průměru pod bod mrazu, po sobě jdoucí 3 dny, nedoporučuje se tyto výrobky používat.
 • Výrobky se zimní úpravou lze použít i v době před i po tomto datu, kdy teplota v celodenním průměru ( v noci i ve dne) poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny

Kladení potěru se zimní úpravou:

Cementové potěry se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí směsi i za nízkých teplot, max. však do teploty – 5°C. Přesto je nutné při kladení potěrů za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:

 • Potěr musí být aplikován pouze ve vnitřním prostředí, které nemusí být vytápěné ( ve vnějším prostředí nelze podmínky dodržet)
 • Podklad musí být suchý bez zmrazků, ledu a podobně
 • Cementový potěr musí být uskladněn v suchu nad teplotou – 5°C
 • Teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3 x denně ( na začátku, uprostřed a na konci zdění) a nesmí být nižší než- 5°C.
 • Při teplotách 0°C až + 5°C není nutné záměsovou vodu předehřívat
 • Při teplotách nižších, to znamená 0°C až – 5°C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a toto se rovněž musí zaznamenat do Stavebního deníku.
 • Pod + 5 °C nesmí být potěr kropen vodou
 • Na druhý den po kladení potěru se musí překrýt folií a při očekávaných mrazech , které by byly nižší než – 5 °C se musí překrýt polystyrénovými deskami o tloušťce min. 5 cm bez viditelných spár
 • Při očekávaných teplotách nižších než – 5°C (bez dodatečné izolace nebo pod -10 °C se potěr nesmí pokládat.

Při nedodržení těchto zásad může dojít ke vzniku statických poruch.

Pytle jsou na boční straně u typu produktu označeny písmenem "Z"