KM Beta logo

Poznámka:

- V zimním období může za určitých teplotních podmínek dojít ke kondenzaci a namrzání odparu na krytu a povrchu odvětrávací tašky. 
- K zamezení sklouznutí zamrzlého kondenzátu doporučujeme dodatečné ochranné opatření, jako např.montáž protisněhových zábran pod tašku odvětrávací. 
- Použití pro jednu bytovou jednotku. 
- Při požadavku napojení většího objemu odvětrávaného vzduchu a páry na jednu stoupačku, je nutné již ve stádiu projektu ,příp. realizace volit odvětrávací prvek s nuceným tahem, příp. ventilační turbínu. 
- Podle umístění ve střeše musí být taška odvětrávací chráněna před nekontrolovaným sesuvem namrzlé sněhové vrstvy, která by ji mohla poškodit. Ochrana se provádí dostatečným rozmístěním protisněhových zábran nad tašku odvětrávací

Doporučujeme ke střešní lati přichytit dvěma pozinkovanými vruty.