KM Beta logo

Křemičité písky pytlované KP 401

Použití:

Praný, tříděný křemičitý písek je určen pro stavební účely jako plnivo maltových a betonových směsí, podsypový materiál, plnění spár zámkových dlažeb nebo pro rekreační účely. Písek je vhodný pro hřiště a pískoviště venkovních hracích ploch.

Složení: Obsah SiO2 min. 92 %, bez jílových podílů.

Technické údaje:  velikost zrna (mm)         podíl (%) 
Zrnitost kameniva :           >2,00      0
   >1,25     max. 15
   <0,09          max. 10

 

Křemičité písky volně ložené do autocisteren

Použití:

Křemičitý písek je upravená přírodní surovina s vysokým obsahem SiO2, vytříděná a následně vysušená. Je určen pro speciální použití ve stavebnictví jako technické písky pro použití jako plnivo pro různé druhy omítek a speciálních maltovin samonivelačních stěrek a podlahovin, jemných betonových potěrů, na zásypy umělých sportovních trávníků a ploch a další podobné účely.

Obchodní název                 Frakce   

    KP 24 »                           < 0,25 mm

    KP 30 »                           ≤ 0,7 mm

    KP 030 »                         0 - 0,315 mm

    KP 02 »                           0 - 2 mm

    KP 04 »                           0 - 4 mm

    KP 060 »                         0,315 - 0,63 mm

    KP 120 »                         0,63 - 1,25 mm

 

Křemičité písky balené do BIG-BAGŮ

Použití:

Křemičitý písek je upravená přírodní surovina s vysokým obsahem SiO2, vytříděná a následně vysušená. Je určen pro speciální použití ve stavebnictví jako technické písky pro použití jako plnivo pro různé druhy jemných omítek a štuků a speciálních maltovin samonivelačních podlahovin, na zásypy umělých sportovních trávníků a ploch a další podobné účely.

Obchodní název               Frakce

    KP 401-P »                     1,2 - 2 mm

    KP 401-F »                      0,6 - 1,2 mm

    KP 401-T »                     0,3 - 0,6 mm