KM Beta logo
KMB BETA

KMB BETA ELEGANT Taška odvodňovací cihlová

Popis

Taška je součástí nového odvodňovacího systému střech bez přiznaných podokapních žlabů.

V otvorech rovných odvodňovacích ploch krytiny KMB Beta jsou vsazeny speciální mřížky, které odvádí srážkovou vodu do žlabu pod krytinu.
Výhody:

  • U střešních nadstaveb panelových domů odpadá dodatečné budování dešťových kanalizačních přípojek a svodů. Využijí se stávající střešní vpusti a ušetří se vysoké náklady.
  • Odpadá čištění žlabů od listí a hrubých nečistot.
  • Nedochází k poškození podokapních žlabů vlivem sesuvu sněhu a tvorbou rampouchů.
  • Řeší se tím také problém nemožnosti přístupu k podokapním žlabům na hranici souseda.

Podrobné informace: Technická příručka na str. 37

Kód produktu

B-E-CI-TO

Barevné a povrchové varianty

KMB BETA ELEGANT Taška odvodňovací cihlová
KMB BETA ELEGANT Taška odvodňovací cihlová
B-E-CI-TO

Základní parametry

Rozměry dך×tl420×331×12 mm
Spotřeba3,3 ks/m2
Sklon střechy20 - 50°
Bezpečný sklon krytiny22°
Hmotnost4,3 kg/ks
Vzdálenost latí320 - 340 mm
Krycí šířka301 mm

Dokumenty ke stažení

KMB BETA - technický list.pdf KMB BETA Technický list 189.75 KB Stáhnout
Betonovástřešníkrytina2019.pdf Krytina Technická příručka 13.06 MB Stáhnout
NapojenínovéhotypukrytinynastarýtypKMBBETA.pdf KMB BETA Jiné 329.05 KB Stáhnout
CE.pdf KMB BETA CE štítek 108.86 KB Stáhnout
POV.pdf KMB BETA Prohlášení o vlastnostech 113.02 KB Stáhnout
POV.pdf KMB BETA Prohlášení o vlastnostech 113.02 KB Stáhnout
CE.pdf KMB BETA CE štítek 109.03 KB Stáhnout

CE a POV štítky předchozích verzí produktu

Typ
Platné od
Platné do
Platné odPlatné doVelikost